SUOMEKSI IN ENGLISH
Yritys iPana Passi

iPana - äitiyshuollon toiminnanohjausjärjestelmä

iPana (Intelligent Patient Archives for Neonatal and Antenatal Services) on koko hoitoketjun kattava tietojärjestelmä äitiyshuollon tarpeisiin.

Alunperin Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa yhteistyössä kehitetty synnytystietojärjestelmä on kasvanut koko äitiyshuollon kattavaksi Alue-iPanaksi. Uusi terveydenhuoltolaki mahdollistaa eri toimijoiden tuottamien ja tarvitsemien tietojen käsittelyn yhdessä ympäristössä - alueellisesti. Alue-iPanaa voivat siis käyttää kaikki äitiyshuollon ammattilaiset, organisaatiosta riippumatta.
Alue-iPana muodostuu seuraavista osajärjestelmistä:

iPana - synnytystietojärjestelmä - erikoissairaanhoidolle
Älykäs, helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeisiin skaalautuva järjestelmä.

Sähköinen asiointi - kansalaiselle  -  eli äidille ja perheelle.
Kokonaisuus sisältää kansalaisen palvelut Web - esitietolomakkeesta sähköiseen äitiyskorttiin. 
Lisäksi sähköiseen asiointiin sisältyy laaja joukko kansalaista palvelevia ja viranomaisen työtä tehostavia palveluita.

iPrena - äitiysneuvolajärjestelmä - äitiysneuvoloille.

Sähköinen tiedonkulku sikiöseulontoja tekevän yksikön, synnytyssairaalan, äitiyspoliklinikan ja äidin välillä vapauttaa neuvolan henkilökunnan aikaa äidin ja vauvan hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Uusimmat uutiset

CSAM MediWare Oy
Hermiankatu 8 D, 33720 Tampere
Netland-tuotantoa