SUOMEKSI IN ENGLISH
Yritys iPana Passi

CSAM MediWaren tuottama iPana Äitiys -palvelu käyttöön Pirkanmaalla

24.02.2017


CSAM MediWare on tuottanut sähköisen äitiyskortin pahvisen tilalle. Digitaaliseen äitiyskorttiin kirjataan raskauden esitiedoista synnytyksen jälkitarkastukseen saakka. Pahviseen korttiin verrattuna digitaalisella ohjelmistolla on paljon etuja, mm. sujuvampi tiedonkulku äitiysneuvolan ja synnytyssairaalan välillä. Tämä realisoituu esimerkiksi äkillisissä ongelmissa raskauden aikana, sillä synnytyspäivystyksessä saadaan heti äidin ja terveydenhoitohenkilökunnan kirjaamat tiedot esille. Tämä lisää sekä äidin että lapsen turvallisuutta. Sähköistä äitiyskorttia käytetään perusterveydenhuollon puolella neuvoloissa sekä erikoissairaanhoidossa esimerkiksi Taysin äitiyspoliklinikalla ja synnytyssalissa.

Jotta raskauden seuranta olisi entistä totuudenmukaisempaa, on äidillä mahdollisuus lisätä kotimittausten, kuten verenpaineen tulokset. Ja äiti voi halutessaan lukea ammattihenkilöiden tekemät kirjaukset. Palvelussa on lisäksi odottavan äidin käyttöön tarkoitettu osio, jossa on muun muassa tietopankki, keskustelupalsta ja raskauspäiväkirja, johon voi liittää myös kuvia.

Sähköisen äitiyskortin verkkosovellus on nimeltään iPana Äitiys. Koko PSHP:n alueella on jo entuudestaan käytössä sähköinen raskauden esitietolomake, joka on saman järjestelmän osa. Nyt käyttöön tuleva sähköinen äitiyskortti on palvelun laajennus, joten terveydenhuollon ammattilaisillekin palvelu on tuttu.

Kaikilla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön äitiysneuvoloissa sähköinen äitiyskortti, TAYS:sin esimerkin perässä.

Tampere, Orivesi, Virrat ja Ruovesi aloittavat palvelun käytön maaliskuussa neuvoloissaan. Vuoden mittaan se otetaan porrastetusti käyttöön myös muissa Pirkanmaan kunnissa.

Lisää uutisia »

Uusimmat uutiset

CSAM MediWare Oy
Hermiankatu 8 D, 33720 Tampere
Netland-tuotantoa